Vina Laguna Ol Istria Sir Laguna

Stranica u izradi

AGROLAGUNA d.d. · Poreč, Mate Vlašića 34 · telefon: +385 52 453179, +385 52 432111 · fax: +385 52 451610 · e-mail: agrolaguna@agrolaguna.hr · Osnovni podaci

Javno nadmetanje

Osnovni podaci

TvrtkaAGROLAGUNA dioničko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i promet, Poreč
Skraćeni nazivAGROLAGUNA d.d.
Sjedište i adresaPoreč, Mate Vlašića 34
OIB84196188473
Matični broj 3050939
Matični broj subjekta040003761
Registarski sudTrgovački sud u Pazinu
Temeljni kapital društva146.217.500,00 kn
Ukupan broj dionica58.487
Nominalna vrijednost dionica2.500,00 kn
Tvrtka i sjedište bankeŽiro račun 2481000 – 1100104061, Kreditna banka Zagreb d.d., Zagreb, Grada Vukovara 74
Uprava:Goran Kramarić - direktor
Predsjednik Nadzornog odboraIvica Todorić